دوشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٦
صفحه اصلي > تماس با ما 

مدیر اطلاع رسانی و رئیس کتابخانه مرکزی

فرزانه فضلی

تحصیلات : دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی دانشگاه . دفتر رئیس کتابخانه

تماس:  38381766-81- 98+

 داخلی   403

ایمیل: f.fazli@umsha.ac.ir

ایمیل کتابخانه مرکزی دانشگاه: info.library@umsha.ac.ir

 

 واحد آموزش

مهرنوش رضایی

تحصیلات : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی دانشگاه مرکز اطلاع رسانی پزشکی

تماس:  38381766-81- 98+

 داخلی   293

ایمیل: mehrnooshrezaei2014@gmail.com

 

تامین منابع و سفارشات

فاطمه مددیان

تحصیلات : کارشناس ارشد کتابداری واطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی دانشگاه. واحد فراهم آوری و پردازش

تماس: 38381293-81- 98+

 داخلی  289

ایمیل: lib1.madadian1@yahoo.com

 

فهرست نویسی و پردازش اطلاعات

فاطمه مسلخی

 تحصیلات : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی واحد پردازش و اطلاع رسانی

تماس:  38380293-81- 98+

داخلي  289

 

مژگان محبی

تحصیلات : فوق دیپلم

محل خدمت: کتابخانه مرکزی واحد پردازش و اطلاع رسانی

تماس: 38380293-81- 98+

داخلي  289

ايميل: mohebi1375@yahoo.com

 

نمایه سازی

رویا طالبی

تحصیلات : دیپلم

محل خدمت: کتابخانه مرکزی دانشگاه.واحد اطلاع رسانی بخش مرجع

تماس: 38380023- 81- 98+

داخلي  292

ايميل: roya10002000@yahoo.com

 

 

میز امانت

معصومه بهرامی خورشید: کتابدار بخش امانت

بیرامعلی سیاح: کتابدار بخش امانت

محمود رضا رضایی: کتابدار بخش امانت

 

مرجع و پایان نامه

محمد خراباتی نشین

 

 

خدمات الکترونیک

محمد خراباتی نشین

تحصیلات : کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی واحد اطلاع رسانی

تماس: 38380023- 81- 98+

داخلي 301

ايميل: m.kharabati@gmail.com

 

 

کتابخانه دیجیتال و واحد مشاوره اطلاع رسانی

سیده زهرا میرعزتی

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع رسانی

محل خدمت: کتابخانه مرکزی دانشگاه. بخش مجلات

تماس: 38380023-81- 98+

داخلي  293

ايميل: